Privacy statement


NetSolid ICT & Clouddiensten respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy en persoonsgegevens van u en/of uw klanten te beschermen. ​

Hoe beschermen wij uw privacy?

NetSolid handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en heeft hiervoor met elke klant die persoonsgegevens beheert een verwerkersovereenkomst gesloten. U kunt deze verwerkersovereenkomst met ons afsluiten via ons klantenportaal.

Algemeen

Wij willen onze klanten en de gebruikers van onze diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Klantgegevens worden veilig en respectvol beheert en gebruikt om u beter van dienst te zijn. Wij vragen u de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op zijn producten en diensten.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of een aanvraag te doen over onze producten en diensten. Alle informatie die wij voor het afsluiten van een contract ontvangen, gebruiken wij alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien. Indien u klant wordt dan zullen wij een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer en verstrekken wij ook gegevens zoals logingegevens. Wij gebruiken persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) specifieke berichten te sturen die van enige belang zijn voor het uitvoeren van onze diensten. Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om onze producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten, het informeren over diensten en producten, gegevens die we ontvangen tijdens het beantwoorden van vragen van klanten en het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.

In veel situaties zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Beveiliging

Wij streven er naar om persoonsgegevens en privacy te allen tijde te beschermen, zowel in de fysieke kantooromgeving als op ons fysieke netwerk. Wij zorgen voor de juiste organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Onze medewerkers zijn of worden getraind om op een correcte wijze vertrouwelijke gegevens te verwerken. Bij elk project of in elke klantsituatie wordt een inschatting gemaakt op het gebied van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Als extra zijn diverse technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een wachtwoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor werknemers. Als er onverhoopt toch een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan brengen wij de klant persoonlijk op de hoogte over de situatie en de onvoorziene omstandigheden. Als klant bent u eigenaar van de persoonsgegevens en daarom verantwoordelijk voor het melden van de gegevenslek en zal deze binnen 72 uur gemeld moeten worden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Het aantal medewerkers die toegang krijgt tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Alleen medewerkers die noodzakelijkerwijs toegang nodig hebben tot persoonlijke informatie, krijgen daadwerkelijk toegang tot de informatie die nodig is om hun werkzaamheden te verrichten.

Derden

Het kan zijn dat enkele producten en diensten die wij aanbieden door derden of onderaannemers worden uitgevoerd. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en is er een overeenkomst tussen ons en deze partij. Denk hierbij aan dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van sitebuilder-diensten, aanbieders van online desktop diensten en aanbieders van VOIP, internetverbindingen en online fax services. Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als u een (online) product of dienst afneemt buiten de Europese Unie, kan het zijn dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Dan zal u een certificering onder het EU-US Privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met clausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld moeten accepteren. Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, kan het zijn dat wij deze diensten niet aan kunnen bieden.

Als wij persoonsgegevens aan derden geven, dan gebeurt dit met een expliciete toestemming van de klant, waarbij wij toelichting geven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, vragen wij uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de klant en de derde partij.
Het is altijd mogelijk dat u, vanwege uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als er bezwaar gemaakt wordt, staken wij de verwerking van die persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de bezwaarmaker.

Rechten

Een aantal rechten over de verwerking van uw persoonsgegevens waar wij over beschikken, kunnen worden aangepast, als deze wettelijk zijn toegestaan.

Bezwaar maken

Het is altijd mogelijk bezwaar te maken tegen de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u een bezwaar indient, kan het zijn dat wij u om een kopie van uw identificatie vragen. Dit doen wij om misbruik uit te sluiten.

Wijzigen of verwijderen gegevens

U heeft het recht op inzage en/of verwijderen van uw gegevens. Veelal zijn deze gegevens via onze klantenportaal zelf in te zien en te wijzigen. Indien u uw gegevens wilt verwijderen, kan het zijn dat dit om wettelijke gronden niet mogelijk is. Indien dat inderdaad zo is, zullen wij hier uitleg aan geven in de reactie die volgt.

Bewaartermijn

Wij bewaren en verwerken je persoonsgegevens zolang als nodig is.
Per doel kan de bewaartermijn verschillen, zoals de wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen (voor boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of vanwege juridische redenen zodat specifieke gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn natuurlijk beperkt toegankelijk.

Cookies

Onze website maakt gebruikt van cookies om enkele instellingen te onthouden maar wij gebruiken ook Google Analytics ook en daarom worden hier ook enkele cookies geplaatst.
Een cookie is een klein bestandje dat via de website wordt meegestuurd en door de browser op de computer wordt opgeslagen. De cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen, verwijder dan de cookies voor deze website via je browser.

Wijzigingen

Het kan zijn dat wij – indien dit nodig is - de huidige privacy verklaring wijzigen. Om op de hoogte te blijven van de wijzigingen kunt u deze pagina regelmatig checken.

 

 

Vragen

Heeft u ondanks ongewijzigde voortzetting van de diensten toch nog vragen
dan kunt u contact opnemen via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.